Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. 5. 2006

Bůh slyší, když se modlíš

Žalm 63

Základní pojmy:

 • Co není modlitba: jen nějaký náboženský úkon, přesně odříkaná formule, dobrý skutek, něco co musíš každý den udělat, aby ses líbil Bohu, liturgie apod.
 • Co je modlitba: vyjádření vztahu mezi tebou a Bohem, rozhovor s Bohem, není to monolog, ale dialog, také Bůh chce k tobě mluvit; o co více bych měl dát prostor Bohu k vyjádření než sám sobě... 

Co je opravdová modlitba?

 • Modlitba je vztah, stejně jako vztah mezi např. mužem a ženou.
 • Potřebuješ mít čerstvý vztah ("sweet fellowship") s Bohem, Ježíšem a také Duchem svatým (viz Mat 6, 6-8 a Mat 6, 9-13 viz Ježíšova modlitba).
 • Jsou čtyři prvky opravdové modlitby:
  • Prosby: např. Mat 9, 38 a Mat 18, 19
  • Díky a chvály: např. Filipským 4, 6-7 a Efezským 5, 4
  • Vzývání a uctívání: např. Efezským 5, 19; Žalm 33 a Žalm 46, 11
  • Naslouchání Bohu: např. Žalm 65, 2 (doporučuji také knihu "Povídej, naslouchám" od Jara Křivohlavého)
 • Pravidelnost, modlit se každý den (např. Skutky 10, 9: Petr na modlitbách na střeše domu).
  • Žalm 88, 14 ("...každého jitra, předchází tě modlitba má.")
  • Žalm 55, 18 ("...večer, zrána, za poledne lkám a sténám - vyslyšel můj hlas.")
  • Žalm 3, 1 ("...šli do chrámu k odpoledním modlitbám.")

Co svědčí o tom, že mám problém s modlitbou?

 • Nemiluji Boha, nestojím o obecenství s Ním a nemám s Ním skoro žádný vztah.
 • Nepotřebuji Boha, Ježíše ani Ducha svatého, o ničem se s Nimi neradím.
 • Neznám Boha ani Jeho Slovo, mám Jej za nudného, neslavného apod.
 • Nemám čas na modlitbu (není čas na Stvořitele, Krále, dárce života...)
  • K zamyšlení: Proč je pro nás lehčí a často důležitější dělat cokoliv jiného než se modlit?

Co se bude dít, když se nebudu modlit?

 • Budu upadat do pokušení (Mat 26, 41)
 • Lidé kolem mne budou hynout (1. Janova 5, 16)
 • Nebudu uzdraven já ani druzí (Jakub 5, 15)
 • Nebudu naplněn Duchem svatým (Efezským 5, 18-20; nepokoj viz Filipským 4, 6)
 • Nenaleznu Boha (Dan 9, 3)

Jak se stát dobrým modlitebníkem?

 • Musíš mít TOUHU.
 • Musíš mít DISCIPLÍNU a OSOBNÍ KÁZEŇ.

Dobré vzory modlitebníků:

 • V Bibli je jich mnoho. Tak např. Eliáš, David, Ježíš, Daniel (viz např. Daniel 6, 3)
 • Daniel byl například kvůli modlitbě svržen do lví jámy (pozorně si přečti celý příběh o něm).
 • Modlitba pozdvihuje naše problémy k Bohu, k Božímu trůnu.
 • Modlitba je velmi důležitá kvůli našemu POKOJI.
 • Pokud Žalm 42, 2-3 je i tvým vyznáním, jsi na dobré cestě.
 • Každá modlitba, aby byla vyslyšena potřebuje ČISTOTU (např. Jakub 5, 16-17) a VÍRU (např. Matouš 21, 21 a Marek 11, 24).
 • Bůh má dvě adresy:
  • Soukromá:  Izajáš 57, 15a
  • Pracovní:  Izajáš 57, 15b
  • Bůh vyslýchá pokorné žádosti a prosby (tedy s pokorou v srdci a bázní)
 • Satanova taktika je: Pokud tě nezničím, tak alespoň se stále budu pokoušet o to, abych tě stáhl a odpoutal tvou pozornost od nebe a modlitby - POZOR !!
 • Kdy je kdy není naše prosba vyslyšena? Viz Matouš 7, 7-11: Bůh nám chce dát jen dobré věci, která nám pomohou a mají významný smysl v našem životě. Viz také 1. Janova 5, 14; Jakub 18, 1 a 7.

Příklady vyslyšených modliteb:

 • Abrahám: modlitba za syna.
 • David: viz Žalmy, záchrana před Saulem, vojenská vítězství...
 • Eliáš: modlitba za déšť a vzkříšení.
 • Zacharijáš: modlitba za syna.
 • Ježíš: modlitby za nemocné, svázané, za vzkříšení atd.
 • Saul/Pavel: po příchodu do Damašku k němu přišel Ananyjáš vlivem správného fungování modliteb.
 • Pavel: viz Skutky 12, 5 kde byl Pavel vysvobozen z vězení po modlitbách církve/sboru.
 • Právě ta tvoje a právě teď, abyste si s Bohem vytvořili nádherně fungující vztah.

Bůh ti požehnej.

Robo

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář